Souhlas s užitím osobních udajů společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ

Potvrzuji, že jsem se seznamil(-a) a zároveň souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ


   Potvrzuji pravdivost a úplnost všech uvedených údajů a to jak v Žádosti on-line, případně jiných použitých formulářích a přílohách a jsem si vědom(-a) důsledků vyplývajících z vyplnění nepravdivých údajů. V případě uvedení nepravdivých údajů bude žádost o splátky zamítnuta a v případě poskytnutí splátkové smlouvy (leasingové, úvěrové smlouvy či jiné smlouvy) na základě nepravdivých údajů, bude společnost FAJNSPLÁTKY.CZ nebo její partneři požadovat okamžité vrácení poskytnutých finančních prostředků. 

   Souhlasím aby společnost FAJNSPLÁTKY.CZ a její Partneři získali informace o mojí bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, z nezávislých a společnosti FAJNSPLÁTKY.CZ a Partnerům dostupných databází a centrálního registru dlužníků, kteréžto údaje jsou nutné pro schválení žádosti. 

   Souhlasím s pořízením kopie následujících osobních dokladů (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, příp. ostatní, které budou vyžádány). 

   Souhlasím, aby společnost FAJNSPLÁTKY.CZ nebo její partneři ověřovali správnost údajů uvedených v této žádosti. 

Souhlasím, že mi nevzniká právní nárok na poskytnutí jakékoli splátkové služby (leasing, úvěr) a to ani po splnění všech podmínek a předložení požadovaných dokumentů. 

   Souhlasím, aby v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:


   Potvrzuji, že jsem byl řádně informován:


   Souhlasím s tím, aby společnost FAJNSPLÁTKY.CZ poskytla údaje, které jsou nutné k posouzení Žádosti-on line Klienta o poskytnutí finanční služby třetí osobě, a to:

Auto úvěr

Účelový úvěr na financování nových i ojetých vozidel

Auto leasing

Nejpoužívanější produkt k financování nového vozu

Zpětné financování

Získání hotovosti až do výše 70% současné ceny vozidla

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody způsobené převážně Vaší vlastní vinou

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla

Dovoz aut ze zahraničí

Výběr exkluzivního vozu